Kirje: 91647
Kuupäev: 09.04.2020
Valdkonnaviide: ENA
Mõistetüüp: termin

en en
leachability
Allikaviide: 32006L0021
Kontekst: The total leachability and pollutant content of the waste and the ecotoxicity of the leachate must be insignificant, and in particular not endanger the quality of surface water and/or groundwater. [32006L0021]

et et
leostuvus
Allikaviide: JäätS-2019/12/6; 91638
Kontekst: Püsijäätmete leostuvus veekeskkonnas, ohtlike ainete sisaldus ning nõrgvee ökotoksilisus ei põhjusta täiendavat keskkonnakoormust, seda eriti põhja- ja pinnavee kvaliteedinõudeid silmas pidades. [JäätS-2019/12/6 § 4]Esterm  © Eesti Keele Instituut