Kirje: 91625
Kuupäev: 29.04.2020
Valdkonnaviide: MEK
Märkus: Not to be confused with respirator [IATE]; respirator - a device worn over the mouth and nose to protect the respiratory tract by filtering out dangerous substances (such as dusts or fumes) from inhaled air [M-W]
Mõistetüüp: termin

et et
Definitsioon: seade hingamise kergendamiseks või selle võimaldamiseks [EKIÜS-2020]
Märkus: eriti raskekujuliste kopsuventilatsioonihäirete ravis kasutatav seadis [MED2]
Märkus: Hingamisaparaat tagab patsiendile hingamistegevuse. Hingamisaparaadi ühendamiseks patsient kas intubeeritakse või teostatakse trahheostoomia. [91635]
hingamisaparaat
Allikaviide: 89601; EKSS; EKIÜS-2020; IATE; 91629; 91635; 91636; MED2
Kontekst: Kolmanda astme intensiivravi osutamiseks peab üldhaiglas olema lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 6 kehtestatud nõuetele järgmine aparatuur ja sisustus: 1) ägeda neerupuudulikkuse asendusraviks: hemodialüüsi, hemofiltratsiooni ja peritoneaaldialüüsi aparatuur; 2) hingamisaparaat iga III astme intensiivravi voodikoha kohta; 3) monitorid hemodünaamika invasiivseks jälgimiseks. [89601 § 7^1-2]
Kontekst: Hamiltoni hingamisaparaadid võimaldavad aparaadihingamist kõikidel patsientidel - alates enneaegsetest vastsündinutest kuni täiskasvanuteni. Kõikide hingamisaparaatidega on võimalik valida erinevaid hingamisrežiime, sh ka poolautonoomsed režiimid (ASE) ja adapteeruv toetav režiim (ASV), mis võimaldab saavutada väga hea sünkronisatsiooni patsiendiga. Hamilton hingamisaparaatide seeriasse kuuluvad haiglaeelses esmaabis, intensiivraviosakonnas või MRT-keskkonnas kasutatavad seadmed, samuti hingamisaparaadid transpordiks kiirabiautos, laevas ja helikopteris. [91636]
Märkus: Selguse huvides võikski vähemalt infolehtedel ja ajakirjanduses eelistada üldkeeles tuntud hingamisaparaadi sõna. [91629]
Märkus: Terminivastet valides tuleb mõelda, kas ventilaatoreid eristatakse nt järgnevad tehnilised kirjeldused, otstarbe järgi jaotamine vmt. Üldterminina võib ilma tehniliste eristusteta tekstis kasutada ka hingamisaparaati. Eriti kohane nt pressiteadetes. [IATE]
ventilaator
Allikaviide: IATE; 91635; MED2
respiraator
Keelenditüüp: väldi
Allikaviide: MED2; 91629; 91635
Märkus: Wikipedia järgi on inglise argikeeles hingamisaparaadi kohta öeldud ka respirator, ent tänapäeva oskuskeeles käib viimane üksnes hingamisteede kaitsme kohta - just nagu respiraator eesti keeles. Sellegi sõna juured on ladina keeles, kus respirare tähendab '(välja) hingama'. [91629]

en en
Definitsioon: a machine that helps people breathe when they cannot breathe naturally, for example because they are very ill or have been seriously injured [COO]
Definitsioon: a machine that supplies oxygen or a mixture of oxygen and air, used in artificial respiration to control or assist breathing [TFDM]
Märkus: Ventilators provide an intermittent flow of air or oxygen under pressure and are connected to the patient by a tube inserted into the windpipe (trachea) either through the mouth or nose or through an opening in the neck (a tracheostomy). [TFDM]
ventilator
Allikaviide: IATE; COO; Lexico; BRITANNICA; 52020PC0175; 91632
Kontekst: With the widespread development of intensive care facilities in the 1950s and ’60s, more and more such moribund patients were rushed to specialized units and put on ventilators just before spontaneous breathing ceased. ... The ventilator, which had taken over the functions of the paralyzed respiratory centre, enabled oxygenated blood to be delivered to the heart, which went on beating. [BRITANNICA Mechanisms of brain-stem death]
Kontekst: central procurement and distribution of essential medical supplies to hospitals and emergency supply of protective gear for hospital staff, such as respirators, ventilators, personal protective equipment, reusable masks, medicines, therapeutics and laboratory supplies and disinfectants; ... [52020PC0175]
respiratory ventilator
Allikaviide: 52020PC0175; IATE
Kontekst: In the context of the COVID-19 crisis it has become apparent that it is necessary to extend the scope of Regulation (EU) 2016/369 in order to provide financing to cover urgent needs for medical equipment and materials, such as respiratory ventilators and protective gear, chemical supplies for tests, the costs for the development, production and distribution of medication, other supplies and materials. [52020PC0175]
lung ventilator
Allikaviide: 32020D0437; IATE; TER-PLUS
Kontekst: Lung ventilators - Part 3: Particular requirements for emergency and transport ventilators [32020D0437]
mechanical ventilator
Allikaviide: 52005DC0607; IATE; TER-PLUS
Kontekst: Rate of Intensive Care : it is expected that 15% of the patients hospitalised for influenza-like illness will need intensive care, and 50% of these may need mechanical ventilators. [52005DC0607]
respirator
Keelenditüüp: väldi
Allikaviide: IATE; M-W; Lexico; TFDM
Märkus: deprecated [IATE]Esterm  © Eesti Keele Instituut