Kirje: 91620
Kuupäev: 06.04.2020
Valdkonnaviide: TR81
Alamvaldkond: Lennuväljad ja kopteriväljakud
Mõistetüüp: termin

en en
aircraft stand dependencies
Allikaviide: DGT
Kontekst: The aerodrome operator shall ensure that, at least the following parameters are taken into consideration when allocating aircraft to aircraft stands: aircraft characteristics; parking aids; facilities serving the aircraft stand; vicinity of infrastructure; other parked aircraft in the neighbouring aircraft stands; aircraft stand dependencies. [DGT]

et et
õhusõiduki seisuplatsi iseärasused
Allikaviide: DGT; EKSPERTEsterm  © Eesti Keele Instituut