Kirje: 91603
Kuupäev: 06.04.2020
Valdkonnaviide: ME8
Mõistetüüp: termin

et et
tervise infosüsteem
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: 91604; TTKS-2020/01/13; 91606
Kontekst: Tervise infosüsteem (edaspidi infosüsteem) kuulub riigi infosüsteemi ning on asutatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel. [91604 § 1-1]
Kontekst: Tervise infosüsteemis töödeldakse tervishoiuvaldkonnaga seotud andmeid tervishoiuteenuse osutamise lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, tervishoiuteenuste kvaliteedi ja patsiendi õiguste tagamiseks ning rahva tervise kaitseks, sealhulgas terviseseisundit kajastavate registrite pidamiseks, tervisestatistika tegemiseks ja tervishoiu juhtimiseks. [TTKS-2020/01/13 § 59-1]
TIS
Keelenditüüp: lühend
Allikaviide: 91606
Kontekst: Tervise infosüsteemi (TIS) talletatakse tervishoiuteenuse pakkumise käigus kogutud andmed. [91606]

en en
Health Information System
Allikaviide: 91604Esterm  © Eesti Keele Instituut