Kirje: 9151
Kuupäev: 24.09.2019
Valdkonnaviide: AS1; JUC6
Keelesuund: eesti - inglise
Keelesuund: inglise - eesti
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: the payment due to the insurer on the part of the policyholder in return for cover [PEICL]
Definitsioon: the payment, or one of the periodical payments, a policyholder agrees to make for an insurance policy [SWISS-RE-GLOS]
insurance premium
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: BLA9; 32011R1233; 32009L0138; T40141
Kontekst: Insurance premiums and guarantee fees [32011R1233]
premium
Keelenditüüp: variant
Allikaviide: PEICL; BLA9; 32015R0035; 32009L0138; T40141; SWISS-RE-GLOS

et et
Definitsioon: rahasumma ehk tasu, mille kindlustusvõtja kindlustusandjale kindlustuskaitse eest (ehk õiguse eest nõuda kindlustusandjalt kindlustusjuhtumi korra toimumisel tema lepingust tuleneva kohustuse täitmist) tasub [VÕS-II-KOM]
kindlustusmakse
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: KindlÕ; VÕS-2019/02/8; VÕS-II-KOM; KindlTS-2019/03/86; EKSR-2019; X2014
Kontekst: Kindlustusvõtja peab tasuma kindlustusmakse või perioodiliste kindlustusmaksete tasumise kokkuleppe korral esimese kindlustusmakse kohe pärast lepingu sõlmimist. [VÕS-2019/02/8 § 454-1]
Kontekst: Kui kindlustusvõtjale tuleb väljastada poliis, võib ta keelduda kindlustusmakse tasumisest, kuni talle ei ole poliisi väljastatud. [VÕS-2019/02/8 § 454-2]
Kontekst: Kindlustuslepinguga kohustub üks isik (kindlustusandja) kindlustusjuhtumi toimumisel hüvitama kindlustusjuhtumi tõttu tekkinud kahju või maksma kokkulepitud rahasumma ühekordselt või osadena või täitma lepingu muul kokkulepitud viisil (kindlustusandja täitmise kohustus). Teine isik (kindlustusvõtja) kohustub tasuma kindlustusandjale kindlustusmakseid. [VÕS-2019/02/8 § 422-1]
kindlustuspreemia
Keelenditüüp: endine
Allikaviide: X2014; KindlÕ; VÕS-II-KOM; AMSS; EKSR-2019
Märkus: Kindlustuspreemia oli legaalterminina Eestis kasutusel ka 1930-ndatel ... ja 1992-2002 kehtinud kindlustusseaduse kehtivuse ajal. [KindlÕ]
Märkus: Sobimatu toortõlge inglise keelest. Preemia tähendab eesti keeles 'rahaline auhind' või 'lisatasu'. [AMSS]
preemia
Keelenditüüp: endine
Allikaviide: X2047
kindlustusmaks
Keelenditüüp: väldiEsterm  © Eesti Keele Instituut