Kirje: 91264
Kuupäev: 29.04.2020
Valdkonnaviide: ME; ME6; ME68V
Mõistetüüp: termin

et et
Definitsioon: kapsiidiga üheahelalise spiraalina keerdunud RNA-viirus (hingamisteede nakkuste põhjustaja) [e-MED]
koroonaviirus
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: 91266; 91267; KNV; 91644; 91480
Kontekst: Koroonaviiruseid peetakse zoonoosideks ehk need on võimelised levima loomade ja inimeste vahel. ... Selle tulemusel saavad alguse koroonaviiruste puhangud nagu juhtus näiteks MERS-CoV ja SARS-ga. ... Hiinas avastatud uut koroonaviiruse tüve 2019-nCoV pole eelnevalt inimestel tuvastatud. [91266]
Kontekst: Koroonaviiruse levinuimad tüübid põhjustavad tavaliselt kergeid või mõõdukaid ülemiste hingamisteede nakkuse sümptomeid nagu tavalise külmetushaiguse puhul. Samas võivad need mõnikord põhjustada ka alumiste hingamisteede haigusi, näiteks kopsupõletikku või bronhiiti. [91267]
Kontekst: 11. veebruaril sai uus koroonaviirus ametliku nime SARS-CoV-2 ja selle tekitatud haigus COVID-19 (coronavirus disease 19). [91480]
Märkus: la corona kroon + la virus mürk [e-MED]
Märkus: Eesti keeles on ladina corona’st lähtuvaid sõnu kirjutatud kahe o-ga. Üks neist on piljardilaadse mängu nimetus koroona (Elmar Muugi „Väikese õigekeelsus-sõnaraamatu“ 1933. a trükis seda veel pole, küll on hilisemates trükkides, nt 1940. a omas). Teine sõna kuulub elektri valdkonda: koroonalahendus, lühemalt koroona (olemas 1960. a õigekeelsussõnaraamatus). Võimalik, et koroona jõudis eesti keelde vene keele kaudu (корона, vrd ka saksa Korona). Juba juurdunud kuju koroona võiks sobida ka viiruse nimetusse: koroonaviirus. [KNV]
koronaviirus
Allikaviide: e-MED; RHK-10
Kontekst: Koronaviirus mujal klassifitseeritud haiguste tekitajana [RHK-10]

en en
Definitsioon: a genus of the family Coronaviridae which causes respiratory or gastrointestinal disease in a variety of vertebrates [TER-PLUS]
Definitsioon: any of a family (Coronaviridae) of single-stranded RNA viruses that have a lipid envelope studded with club-shaped projections, infect birds and many mammals including humans, and include the causative agents of MERS and SARS [M-W]
Definitsioon: any of a family of single-stranded RNA viruses that infect mammals and birds, causing respiratory infections such as the common cold and SARS in humans, and that have spikes of glycoproteins projecting from the viral envelope [TFDM]
coronavirus
Allikaviide: TER-PLUS; IATE; M-W; COO; BRITANNICA; TFDM; ICD-10; e-MED
Kontekst: Coronaviruses are important agents of gastrointestinal disease in humans, poultry, and bovines. In humans, a species known as SARS coronavirus (or Severe acute respiratory syndrome coronavirus) causes a highly contagious respiratory disease that is characterized by symptoms of fever, cough, and muscle ache, often with progressive difficulty in breathing. [BRITANNICA Coronavirus]
Märkus: corona + virus (so called because when a coronavirus virion is viewed under an electron microscope, the fringe of projections from the viral envelope resembles the solar corona during a solar eclipse) [TFDM]

fr fr
coronavirus
Allikaviide: TER-PLUS

fi fi
koronavirus
Allikaviide: e-MED; KNV

la la
coronavirus
Allikaviide: e-MED; KNVEsterm  © Eesti Keele Instituut