Kirje: 9122
Kuupäev: 13.08.2020
Valdkonnaviide: AD2; JU5
Märkus: Vt ka kirjet "Politsei- ja Piirivalveamet - Estonian Police and Border Guard Board". Alates 2010. aasta 1. jaanuarist Keskkriminaalpolitseid eraldi asutusena ei eksisteeri, keskkriminaalpolitsei on Politsei- ja Piirivalveameti struktuuriüksus. [13.08.2020]
Keelesuund: eesti - inglise
Mõistetüüp: organisatsioon, asutus

en en
National Criminal Police
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: EKSPERT
Märkus: Ingliskeelset nimetust on muudetud keskkriminaalpolitsei töötajate soovil. [13.08.2020]
Central Criminal Police
Keelenditüüp: endine
Allikaviide: EKSPERT

et et
keskkriminaalpolitsei
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: 92045
Kontekst: Keskkriminaalpolitsei põhiülesanded on: 1) kuritegelike ühenduste ja rahvusvahelise organiseeritud kuritegevusega seotud kuritegude avastamine, tõkestamine ja menetlemine; 2) korruptsioonisüütegude, küberkuritegude ja majanduskuritegude avastamine, tõkestamine ja menetlemine; 3) jälitustegevuse teostamine; 4) isikukaitse teostamine; 5) tunnistajakaitse teostamine; 6) rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine; 7) kriminaaltulu tuvastamine; 8) kriminaalteabe kogumine ja analüüsimine; 9) digitaalkriminalistikaalase tegevuse korraldamine. [92045 § 16^2]
Kontekst: Ameti [Politsei- ja Piirivalveameti] struktuuriüksused on: 1) arendusosakond; 2^1) piirivalveosakond; 2^2) keskkriminaalpolitsei; 3) Põhja prefektuur; 4) Ida prefektuur; 5) Lõuna prefektuur; 6) Lääne prefektuur; 7) administratsioon; 8) sisekontrollibüroo; 9) siseauditibüroo. [92045 § 14]
Keskkriminaalpolitsei
Keelenditüüp: endine
Allikaviide: VVS-2020/07/31; 92047; X2064; X60006
Kontekst: Politseiamet, Julgestuspolitsei, Keskkriminaalpolitsei, politseiprefektuurid (edaspidi politseiasutused) ja Piirivalveamet, piirivalvepiirkonnad, Piirivalve Lennusalk (edaspidi piirivalveasutused) ning Kodakondsus- ja Migratsiooniamet korraldatakse ümber ja ühendatakse Politsei- ja Piirivalveametiks ning tema kohalikeks täidesaatva riigivõimu volitusi omavateks asutusteks - prefektuurideks - alates 2010. aasta 1. jaanuarist, peale mida ühendatavad asutused lõpetavad tegevuse. Asutuste ühendamisega seotud toimingud teeb siseminister. [VVS-2020/07/31 § 105^3]
KKP
Keelenditüüp: lühend
Allikaviide: 92047Esterm  © Eesti Keele Instituut