Kirje: 90712
Kuupäev: 26.08.2019
Valdkonnaviide: SP; SP7; SPK
Mõistetüüp: termin

et et
Definitsioon: sportmäng, kus veerema heidetud palliga üritatakse tabada veereraja lõppu paigutatud kümmet kurikat [EKSR-2019]
bowling
Allikaviide: PÄRING; 90265; KNV; EKSS; EKSR-2019; VSL-2012
Märkus: Tsitaatsõnu peab eestikeelses tekstis vormistama teises kirjas (kui ülejäänud tekst on püstkirjas, siis kursiivis; kui ülejäänud tekst on kursiivis, siis püstkirjas) ja käänama ülakoma abil. [KNV]
hobikeegel
Allikaviide: HAS; KNV; VSL-2012
booling
Allikaviide: HAS; KNV; VSL-2012
harrastuskeegel
Allikaviide: EKSS; EKSR-2019

en en
Definitsioon: a game in which you roll a heavy ball down a narrow track towards a group of wooden objects and try to knock down as many of them as possible [COO]
Definitsioon: a bowling game in which heavy bowls are rolled down a long lane to knock over the ten target pins at the other end [TER-PLUS]
Definitsioon: a bowling game using 10 tenpins and a large ball 27 inches in circumference and allowing each player to bowl 2 balls in each of 10 frames [M-W]
bowling
Allikaviide: PÄRING; 90265; TER-PLUS; COO; M-W; BRITANNICA; TFD; HAS
tenpins
Allikaviide: COO; M-W; TFD; TER-PLUS; BRITANNICA
Märkus: (functioning as singular) a US and Canadian name for tenpin bowling [COO]
tenpin bowling
Allikaviide: TER-PLUS; COO; M-W
ten-pin bowling
Allikaviide: TER-PLUS; COOEsterm  © Eesti Keele Instituut