Kirje: 90711
Kuupäev: 26.08.2019
Valdkonnaviide: SP; SP7; SPK
Mõistetüüp: termin

et et
Definitsioon: piljardilaual kiiga mängitav pallimäng (piljardi liik), kus mängija kasutab valget löögipalli löömaks teisi palle (15 punast ja 6 muud värvi, millest igaüks annab teatud arvu punkte) aukudesse ettenähtud järjekorras [HAS]
snuuker
Allikaviide: ÕS-2018; EKSS; EKSR-2019; VSL-2012; HAS; Vikipeedia
snooker
Keelenditüüp: väldi
Allikaviide: PÄRING; 90265; KNV
Märkus: Ingliskeelsed piljardimängude nimetused snooker ja pool on eesti keeles kasutusel muganditena snuuker ja puul. [KNV]

en en
Definitsioon: a game played by 2 players or sides on a 12-by-6-foot or 10-by-5-foot table marked as for English billiards with a white cue ball, 15 red object balls, and 6 object balls of different colors [TER-PLUS]
Märkus: The game is played with 22 balls, made up of one white ball (the cue ball); 15 red balls, valued at 1 point each; one yellow, 2 points; one green, 3; one brown, 4; one blue, 5; one pink, 6; and one black, 7. Players try to pocket first the red and then the nonred balls, scoring one point for each red and the number value of the others. [BRITANNICA Snooker]
snooker
Allikaviide: PÄRING; 90265; TER-PLUS; COO; M-W; BRITANNICA; TFD; HASEsterm  © Eesti Keele Instituut