Kirje: 90704
Kuupäev: 25.11.2019
Valdkonnaviide: AS
Mõistetüüp: termin

en en
risk management function
Allikaviide: 32015R0035; OECD-GIG-2017
Kontekst: The risk management function shall include all of the following tasks: (a) assisting the administrative, management or supervisory body and other functions in the effective operation of the risk management system; (b) monitoring the risk management system; (c) monitoring the general risk profile of the undertaking as a whole; (d) detailed reporting on risk exposures and advising the administrative, management or supervisory body on risk management matters, including in relation to strategic affairs such as corporate strategy, mergers and acquisitions and major projects and investments; (e) identifying and assessing emerging risks. [32015R0035]
risk-management function
Allikaviide: 32009L0138
Kontekst: The system of governance includes the risk-management function, the compliance function, the internal audit function and the actuarial function. [32009L0138]
Kontekst: Insurance and reinsurance undertakings shall provide for a risk-management function which shall be structured in such a way as to facilitate the implementation of the risk-management system. [32009L0138]

et et
riskijuhtimise funktsioon
Allikaviide: KindlTS-2019/03/86; SFCR-SEESAM-2016; SFCR-SALVA-2016; SFCR-COMPENSA-2016
Kontekst: Riskijuhtimissüsteemi tõhusa toimimise tagamiseks rakendab kindlustusandja riskijuhtimise funktsiooni. [KindlTS-2019/03/86 § 98-1]
Kontekst: Riskijuhtimise funktsioon toetab kindlustusandja juhatust ja teisi funktsioone, et tuvastada kõik kindlustusandja seisukohast olulised riskid ning võimaldada nende riskide jälgimine ja mõõtmine. Riskijuhtimise funktsiooni täitmisel tuleb rakendada meetodeid ja protseduure, mis on vajalikud eelnimetatud eesmärkide saavutamiseks. Riskijuhtimisega seotud tegevused tuleb dokumenteerida. [KindlTS-2019/03/86 § 98-2]
Kontekst: Juhtimissüsteem peab tagama kindlustusandja suutlikkuse täita riskijuhtimise, aktuaari, vastavuskontrolli ja siseauditi funktsioone (edaspidi võtmefunktsioonid) ning teisi olulise tähtsusega funktsioone ja tegevusi. [KindlTS-2019/03/86 § 96-3]
riskijuhtimisfunktsioon
Allikaviide: SFCR-SEESAM-2016Esterm  © Eesti Keele Instituut