Kirje: 90636
Kuupäev: 31.10.2019
Valdkonnaviide: AS
Mõistetüüp: termin

et et
Definitsioon: tulevaste rahavoogude kaalutud keskmine, kus riskivaba intressikõverat kasutades võetakse arvesse tulevaste rahavoogude väärtust [KindlTS-2019/03/86 § 45-1]
parim hinnang
Allikaviide: KindlTS-2019/03/86; 32009L0138; SFCR-COMPENSA-2016
Kontekst: Parim hinnang ja riskimarginaal tuleb hinnata eraldi, kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti. [KindlTS-2019/03/86 § 44-7]
BE
Keelenditüüp: lühend
Allikaviide: SFCR-COMPENSA-2016
Kontekst: Tehnilised eraldised (TP) arvutatakse parimate hinnangute (BE) ja riskimarginaali (RM) summana. [SFCR-COMPENSA-2016]

en en
best estimate
Allikaviide: 32008R1126; 32009L0138
Kontekst: Insurance and reinsurance undertakings shall value the best estimate and the risk margin separately. [32009L0138]
Kontekst: The best estimate shall correspond to the probability-weighted average of future cash-flows, taking account of the time value of money (expected present value of future cash-flows), using the relevant risk-free interest rate term structure. [32009L0138]Esterm  © Eesti Keele Instituut