Kirje: 90628
Kuupäev: 24.09.2019
Valdkonnaviide: AS21; AS4
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: a reinsurance undertaking, owned either by a financial undertaking other than an insurance or reinsurance undertaking or a group of insurance or reinsurance undertakings within the meaning of Article 212(1)(c) or by a non-financial undertaking, the purpose of which is to provide reinsurance cover exclusively for the risks of the undertaking or undertakings to which it belongs or of an undertaking or undertakings of the group of which it is a member [32009L0138]
captive reinsurance undertaking
Allikaviide: 32009L0138; 32009L0138; IATE

et et
Definitsioon: edasikindlustusandja, kelles ei oma osalust teine kindlustusandja ega selle kindlustusandjaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluv ettevõtja ning kes võtab edasikindlustuslepingu alusel üle üksnes temas osalust omava ettevõtja või temaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluva ettevõtja riske [KindlTS-2019/03/86 § 8-2]
kaptiivedasikindlustusandja
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: KindlTS-2019/03/86; KindlÕ; IATE
Kontekst: Kaptiivedasikindlustusandja aktsiakapital või osakapital peab olema vähemalt üks miljon eurot. [KindlTS-2019/03/86 § 114-3]
emaettevõtja riske edasi kindlustav tütarettevõtja
Keelenditüüp: väldi
Allikaviide: 32009L0138; IATEEsterm  © Eesti Keele Instituut