Kirje: 90624
Kuupäev: 24.09.2019
Valdkonnaviide: AS1
Mõistetüüp: termin

et et
riskimarginaal
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: KindlTS-2019/03/86; KindlÕ; SFCR-COMPENSA-2016; IATE
Kontekst: Riskimarginaal peab tagama, et tehniliste eraldiste väärtus on võrdne summaga, mida teine kindlustusandja vajab kindlustusportfelli ülevõtmiseks ja kindlustuslepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks. [KindlTS-2019/03/86 § 48-3]
Kontekst: Tehnilised eraldised (TP) arvutatakse parimate hinnangute (BE) ja riskimarginaali (RM) summana. [SFCR-COMPENSA-2016]
RM
Keelenditüüp: lühend
Allikaviide: SFCR-COMPENSA-2016

en en
risk margin
Allikaviide: 32015R0035; 32009L0138; IATE; KindlÕ
Kontekst: The risk margin shall be such as to ensure that the value of the technical provisions is equivalent to the amount that insurance and reinsurance undertakings would be expected to require in order to take over and meet the insurance and reinsurance obligations. [32009L0138]
Kontekst: Insurance and reinsurance undertakings shall value the best estimate and the risk margin separately. [32009L0138]Esterm  © Eesti Keele Instituut