Kirje: 90619
Kuupäev: 25.11.2019
Valdkonnaviide: AS1; ASZ
Märkus: Vt ka kirjeid "risk management function - riskijuhtimise funktsioon" ja "risk management system - riskijuhtimissüsteem". [25.11.2019]
Mõistetüüp: termin
Staatus: KTTG kinnitatud

en en
risk manager
Allikaviide: IRMI-GLOSSARY; 90959; TER-PLUS
Kontekst: The risk manager is charged with identifying risks, evaluating risks, selecting the best techniques for treating identified risks, implementing the chosen risk management techniques, and regularly evaluating and monitoring the program. This person is also involved in the managerial processes of planning, organizing, leading, and controlling those activities in a business that deals with various types of risk. [IRMI-GLOSSARY]
Kontekst: Risk managers in the Allianz SE risk management function, in their capacity as the “second line of defense”, identify and evaluate relevant operational risks and control weaknesses via a dialog with the “first line of defense”, and in close interaction with both the other “second line of defense” functions at Allianz SE and with the audit function. [90959]

et et
Definitsioon: inimene, kes vastutab kindlustusandja riskijuhtimise funktsiooni täitmise eest [KTTG]
riskijuht
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: KAS-2019/03/98; IF-P&C-AA-2018; SFCR-COMPENSA-2016; COMPENSA-AA-2016
Kontekst: Riskijuhtimise korraldamine on juhatuse vastutusel, kuid igapäevaselt täidavad riskijuhtimise funktsiooni kohustusi riskijuht ja vastutav aktuaar. [COMPENSA-AA-2016]
Kontekst: Riskijuhtimissüsteemi tõhusa rakendamise eest vastutab ettevõtte juhatus, kes tagab asjakohase riskijuhtimise korralduse ja edendab ettevõttes usaldusväärset riskikultuuri. Juhatus saab riskijuhilt vähemalt kord kvartalis riskiaruande, osaleb aktiivselt ettevõtte oma riskide ja maksevõime hindamise protsessis (ORSA) ning tagab riskide tõhusa juhtimise ja jälgimise. [IF-P&C-AA-2018]
Kontekst: Riskijuht koordineerib riskijuhtimistegevusi juhatuse volitusel. Riskijuhtimisfunktsioon toetab riskijuhtimissüsteemi rakendamist ettevõttes. [IF-P&C-AA-2018]Esterm  © Eesti Keele Instituut