Kirje: 90617
Kuupäev: 24.09.2019
Valdkonnaviide: AS
Mõistetüüp: termin

et et
Definitsioon: kindlustuslepingus sätestatud olukord, mille esinemise korral kindlustuskaitse ei kehti [EVS 911:2018]
välistus
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: KindlÕ; KindlTS-2019/03/86; KindlT-Tava-2019; EVS 911:2018; EluKindlNÕ; KahjuKindlNÕ; KPjP
Kontekst: Kindlustusjuhtumit on võimalik kindlustuslepingus avada nii positiivse kirjelduse teel (nt "Kindlustusjuhtumiga on tegemist, kui ...", "Me hüvitame ..."), kuid ka negatiivse kirjelduse ehk välistuste teel ("Kindlustusjuhtumiks ei ole ...", "Me ei hüvita ..."). [KindlÕ]
Kontekst: Kindlustusteenuse osutamisel arvestab kindlustusandja, et klient ei pruugi teada kindlustusteenuse üksikasju, sh võimalikke kindlustuskaitseid, välistusi vmt. [KindlT-Tava-2019]
Kontekst: On ka välistusi, st juhtumeid, mida ei loeta kindlustusjuhtumiks. [KahjuKindlNÕ]
kindlustusvälistus
Keelenditüüp: variant
Allikaviide: EVS 911:2018

en en
Definitsioon: a clause in an insurance policy barring certain losses or risks from coverage [TER-PLUS]
Definitsioon: a term in an insurance or reinsurance contract that excludes the insurer or reinsurer from liability for specified types of loss [LLOYDS]
exclusion
Allikaviide: LLOYDS; IRMI-GLOSSARY; KPjP
Kontekst: An exclusion may apply throughout a policy or it may be limited to specific sections of it. In certain circumstances an exclusion may be limited or removed altogether following the payment of an additional premium. [LLOYDS]
exclusion clause
Allikaviide: TER-PLUS; KindlÕ; KPjPEsterm  © Eesti Keele Instituut