Kirje: 90613
Kuupäev: 25.11.2019
Valdkonnaviide: AS1
Mõistetüüp: termin

et et
riskijuhtimissüsteem
Allikaviide: KindlTS-2019/03/86; SFCR-COMPENSA-2016; SFCR-SALVA-2016
Kontekst: Riskijuhtimissüsteem peab olema tõhus ning lõimitud kindlustusandja organisatsioonilise ülesehituse ja kindlustusandja otsustusprotsessiga. [KindlTS-2019/03/86 § 97-3]
Kontekst: Riskijuhtimissüsteemi tõhusa toimimise tagamiseks rakendab kindlustusandja riskijuhtimise funktsiooni. [KindlTS-2019/03/86 § 98-1]
Kontekst: Kindlustusgruppi kuuluva Eesti kindlustusandja riskijuhtimissüsteem ja sisekontrolli süsteem peavad olema tõhusad ja kontrollitavad ka kindlustusgrupi tasandil. [KindlTS-2019/03/86 § 247-1]
Kontekst: Riskijuhtimissüsteem on juhtimissüsteemi osa ning see hõlmab strateegiaid, protsesse ja ettevõttesisest aruandlust, mis on vajalikud kõigi oluliste riskide tuvastamiseks, mõõtmiseks, pidevaks jälgimiseks, juhtimiseks ja aruandluse korraldamiseks. [SFCR-COMPENSA-2016]
riskijuhtimise süsteem
Allikaviide: SFCR-SALVA-2016; SFCR-COMPENSA-2016

en en
risk-management system
Allikaviide: 32015R0035; 32009L0138
Kontekst: The risk-management system shall cover at least the following areas: (a) underwriting and reserving; (b) asset-liability management; (c) investment, in particular derivatives and similar commitments; (d) liquidity and concentration risk management; (e) operational risk management; (f) reinsurance and other risk-mitigation techniques. [32009L0138]
Kontekst: As part of its risk-management system every insurance undertaking and reinsurance undertaking shall conduct its own risk and solvency assessment. [32009L0138]
Kontekst: Insurance and reinsurance undertakings calculating the Solvency Capital Requirement on the basis of an internal model should use the internal model in their risk-management system and in their decision-making processes in a way that creates incentives to improve the quality of the internal model itself. [32015R0035]
risk management system
Allikaviide: 32015R0035; OECD-GIG-2017Esterm  © Eesti Keele Instituut