Kirje: 90595
Kuupäev: 31.10.2019
Valdkonnaviide: FI
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: line of business that provides financial services through the engagement of technology [IATE]
financial technology
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: IATE
Fintech
Keelenditüüp: lühend
Allikaviide: IATE
fintech
Keelenditüüp: lühend
Allikaviide: INVESTD
Kontekst: Fintech is used to describe new tech that seeks to improve and automate the delivery and use of financial services. ​​​At its core, fintech is utilized to help companies, business owners and consumers better manage their financial operations, processes and lives by utilizing specialized software and algorithms that are used on computers and, increasingly, smartphones. Fintech, the word, is a combination of "financial technology". [INVESTD]

et et
finantstehnoloogia
Allikaviide: IATE; 90596
Kontekst: Finantsinnovatsiooniga seotud eesmärkide ning neist tulenevate ülesannete täitmiseks on Finantsinspektsiooni juurde loodud uuendusliku finantstehnoloogia töögrupp, kuhu kuuluvad Finantsinspektsiooni ja Eesti Panga erinevate valdkondade spetsialistid. [90596]Esterm  © Eesti Keele Instituut