Kirje: 90571
Kuupäev: 28.05.2019
Valdkonnaviide: BZ
Mõistetüüp: termin

et et
Definitsioon: evolutsioonilise ökoloogia kontekstis olukord, kus ühe funktsiooni kaudu realiseerunud kohasus on negatiivses põhjuslikus seoses teise funktsiooni kaudu realiseerunud kohasusega [90583]
lõivsuhe
Allikaviide: PÄRING; 90582; 90583; 90588
Kontekst: Metaandmestikke kasutades on kavas uurida biootilise ja abiootilise stressi lõivsuhteid. [PÄRING]
Kontekst: Taimede stressitaluvus on traditsiooniliste ökofüsioloogia teooriate kohaselt reguleeritud universaalsete füsiokeemiliste piirangutega, mis ei võimalda taimedel üheaegselt mitut eri tüüpi stressi taluda. Ent uuemad uuringud on näidanud, et stressitaluvuse lõivsuhted pole sugugi nii fundamentaalsed, ning taimedel võib tänu kohastumustele esineda ka märkimisväärset polütolerantsust. [90588]

en en
trade-off
Allikaviide: PÄRING; 90582; 90583; 90584; 90586
Kontekst: A trade-off exists when an increase in one life history trait (improving fitness) is coupled to a decrease in another life history trait (reducing fitness), so that the fitness benefit through increasing trait 1 is balanced against a fitness cost through decreasing trait 2. [90584]
Kontekst: Trade-offs represent the costs paid in the currency of fitness when a beneficial change in one trait is linked to a detrimental change in another. [90586]Esterm  © Eesti Keele Instituut