Kirje: 90523
Kuupäev: 10.05.2019
Valdkonnaviide: AS4
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: the risk of loss, or of adverse change in the value of insurance liabilities, resulting from fluctuations in the level, trend, or volatility of the revision rates applied to annuities, due to changes in the legal environment or in the state of health of the person insured [32009L0138]
revision risk
Allikaviide: 32009L0138; 32015R0035; IATE

et et
Definitsioon: kahju saamise või kindlustuslepingutest tulenevate kohustuste väärtuse ebasoodsa muutuse oht, mille põhjuseks on muutus annuiteetmaksetele kohaldatud ümberhindamise määras, selle määra suundumuses ja hajuvuses tulenevalt õiguskeskkonna või kindlustatud isiku terviseseisundi muutusest [KindlTS-2019/03/86 § 65-7]
ümberhindamise risk
Allikaviide: KindlTS-2019/03/86; IATE
Kontekst: Standardvalemi elukindlustuse kindlustusriski mooduli alammoodulid moodustuvad vähemalt järgmistest alamriskidest: 1) suremusrisk; 2) üleelamisrisk; 3) töövõimetus-haigestumusrisk; 4) elukindlustuskulude risk; 5) ümberhindamise risk; 6) elukindlustuslepingute katkemisrisk; 7) elukindlustuse katastroofirisk. [KindlTS-2019/03/86 § 65-2]Esterm  © Eesti Keele Instituut