Kirje: 90522
Kuupäev: 19.06.2019
Valdkonnaviide: AS
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: the risk of loss, or of adverse change in the value of insurance liabilities, resulting from changes in the level, trend, or volatility of the expenses incurred in servicing insurance or reinsurance contracts [32009L0138]
life-expense risk
Allikaviide: 32009L0138; 32015R0035; IATE

et et
Definitsioon: kahju saamise või kindlustuslepingutest tulenevate kohustuste väärtuse ebasoodsa muutuse oht, mille põhjuseks on muutus kindlustuslepingutega seotud kulumäärades ja kulude hajuvuses [KindlTS-2019/03/86 § 65-6]
elukindlustuskulude risk
Allikaviide: KindlTS-2019/03/86; 32009L0138; IATE
Kontekst: Standardvalemi elukindlustuse kindlustusriski mooduli alammoodulid moodustuvad vähemalt järgmistest alamriskidest: 1) suremusrisk; 2) üleelamisrisk; 3) töövõimetus-haigestumusrisk; 4) elukindlustuskulude risk; 5) ümberhindamise risk; 6) elukindlustuslepingute katkemisrisk; 7) elukindlustuse katastroofirisk. [KindlTS-2019/03/86 § 65-2]Esterm  © Eesti Keele Instituut