Kirje: 90521
Kuupäev: 19.06.2019
Valdkonnaviide: AS
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: the risk of loss, or of adverse change in the value of insurance liabilities, resulting from changes in the level, trend, or volatility of mortality rates, where an increase in the mortality rate leads to an increase in the value of insurance liabilities [32009L0138]
mortality risk
Allikaviide: 32009L0138; 32015R0035; IATE

et et
Definitsioon: kahju saamise või kindlustuslepingutest tulenevate kohustuste väärtuse ebasoodsa muutuse oht, mille põhjuseks on muutus suremusmääras, selle määra suundumuses või kõikumises, mille korral suremusmäära suurenemine põhjustab kindlustuslepingutest tulenevate kohustuste väärtuse kasvu [KindlTS-2019/03/86 § 65-3]
suremusrisk
Allikaviide: KindlTS-2019/03/86; 32009L0138; IATE
Kontekst: Standardvalemi elukindlustuse kindlustusriski mooduli alammoodulid moodustuvad vähemalt järgmistest alamriskidest: 1) suremusrisk; 2) üleelamisrisk; 3) töövõimetus-haigestumusrisk; 4) elukindlustuskulude risk; 5) ümberhindamise risk; 6) elukindlustuslepingute katkemisrisk; 7) elukindlustuse katastroofirisk. [KindlTS-2019/03/86 § 65-2]Esterm  © Eesti Keele Instituut