Kirje: 90520
Kuupäev: 28.06.2019
Valdkonnaviide: AS
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: the risk of loss, or of adverse change in the value of insurance liabilities, resulting from changes in the level, trend, or volatility of mortality rates, where a decrease in the mortality rate leads to an increase in the value of insurance liabilities [32009L0138]
longevity risk
Allikaviide: 32009L0138; 32015R0035; IATE; INVESTD
Kontekst: Longevity risk exists due to the increasing life expectancy trends among policyholders and pensioners, and can result in payout levels that are higher than what a company or fund originally accounts for. [INVESTD]

et et
Definitsioon: kahju saamise või kindlustuslepingutest tulenevate kohustuste väärtuse ebasoodsa muutuse oht, mille põhjuseks on muutus suremusmääras, selle määra suundumuses või kõikumises, mille korral suremusmäära vähenemine põhjustab kindlustuslepingutest tulenevate kohustuste väärtuse kasvu [KindlTS-2019/03/86 § 65-4]
üleelamisrisk
Allikaviide: KindlTS-2019/03/86; 32009L0138; IATE
Kontekst: Standardvalemi elukindlustuse kindlustusriski mooduli alammoodulid moodustuvad vähemalt järgmistest alamriskidest: 1) suremusrisk; 2) üleelamisrisk; 3) töövõimetus-haigestumusrisk; 4) elukindlustuskulude risk; 5) ümberhindamise risk; 6) elukindlustuslepingute katkemisrisk; 7) elukindlustuse katastroofirisk. [KindlTS-2019/03/86 § 65-2]Esterm  © Eesti Keele Instituut