Kirje: 90086
Kuupäev: 05.07.2021
Valdkonnaviide: BZK; ME
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: a specialization of the free surface of a cell, consisting of minute cylindrical processes (microvilli) that greatly increase the surface area [TER-PLUS]
Definitsioon: a stria of microvilli on the plasma membrane of an epithelial cell (as in a kidney tubule) that is specialized for absorption [M-W]
Märkus: noted especially on the cells of the proximal convolution in a renal tubule and on the intestinal epithelium of vertebrates [TER-PLUS]
brush border
Allikaviide: PÄRING; TER-PLUS; IATE; M-W; COO; TFDM
Kontekst: Acarbose through its inhibition of pancreatic amylase and brush border sucrase-isomaltase inhibits both starch digestion and the uptake of sugar and di- and tri-saccharide products of starch digestion. [PÄRING]

et et
harjasääris
Allikaviide: MTK; 90129
Kontekst: Raku apikaalsel pinnal on tihe, ühtlane harjasääris, mille moodustavad mikrohatud. Harjasääris sisaldab palju aluselist fosfataasi, viimane on vajalik glükoosi tagasiimendumisel. [90129]
Märkus: Soolestiku siseseina rakkudel (enterotsüütidel, kolonotsüütidel) on harjasmembraan, kuid antud juhul on tegu nendest rakkudest moodustunud epiteelkoega, mis soolestiku sisepinnal moodustab omakorda harjase. [EKSPERT]Esterm  © Eesti Keele Instituut