Kirje: 89665
Kuupäev: 27.08.2020
Valdkonnaviide: ME6; ME61; ME6N
Mõistetüüp: termin

et et
Definitsioon: ajus paikneva ekstrapüramidaalsüsteemi haigus, mille kulus on keskne koht kindla aju piirkonna nn. aju must-tuuma närvijätkete, dopamiinergiliste neuronite, süveneval kahjustusel [89667]
Definitsioon: närvisüsteemi degeneratiivne haigus, millele on iseloomulikud süvenevad värinad, lihaste jäikus ja tasakaaluprobleemid [EKIÜS-2020]
Definitsioon: tundmatu tekkepõhjusega (idio­paatiline) parkinsonism [e-MED]
Märkus: Haigust iseloomustab tahtmatu peeneamplituudiline lihasvärin ja lihasjäikus, mis segavad inimese igapäevatoimetulekut. [89667]
Parkinsoni tõbi
Allikaviide: e-MED; 92067; 89481; 89667; RHK-10; KNV; EKIÜS-2020
Kontekst: Parkinsoni tõbi kuulub levinumate krooniliste neuroloogiliste haiguste hulka. [89667]
Kontekst: Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajalike käesolevas paragrahvis nimetatud meditsiiniseadmete eest tasu maksmise kohustuse järgmistel juhtudel järgmises ulatuses: ... 7) Parkinsoni tõvega patsiendile, kellele haigekassa hüvitab soodusravimite loetelu kaudu apomorfiini süsteravi, kuni 730 10 mm ja/või 12 mm pikkuse nõela eest kalendripoolaastas; ... [92067 § 4-7-7]

en en
Definitsioon: a chronic progressive neurological disease chiefly of later life that is linked to decreased dopamine production in the substantia nigra and is marked especially by tremor of resting muscles, rigidity, slowness of movement, impaired balance, and a shuffling gait [M-W]
Definitsioon: a progressive, degenerative neurologic disease characterized by a tremor that is maximal at rest, retropulsion (i.e. a tendency to fall backwards), rigidity, stooped posture, slowness of voluntary movements, and a masklike facial expression [TER-PLUS]
Par­kinson’s disease
Allikaviide: TER-PLUS; IATE; M-W; COO; TFDM; e-MED; 89666; RHK-10
Märkus: named after James Parkinson (1755-1824), British surgeon, who first described it [COO]
Parkinson disease
Allikaviide: TER-PLUS; M-W; ICD-10; BRITANNICA
Kontekst: A dementia developing in the course of established Parkinson disease. [ICD-10]
Kontekst: Parkinson disease is the primary form of parkinsonism, a group of chronic disorders in which there is progressive loss of motor function due to the degeneration of neurons in the area of the brain that controls movement. [BRITANNICA Parkinson disease]
Parkinson's
Allikaviide: IATE; M-W; COO; WIKIPEDIA
Parkinson's syndrome
Allikaviide: M-W; COO
PD
Keelenditüüp: lühend
Allikaviide: IATE; 89666
Kontekst: People with PD may experience: tremor, mainly at rest and described as pill rolling tremor in hands; other forms of tremor are possible; bradykinesia; limb rigidity; gait and balance problems. [89666]

la la
morbus Parkinson
Allikaviide: e-MED

fr fr
maladie de Parkinson
Allikaviide: TER-PLUS; IATEEsterm  © Eesti Keele Instituut