Kirje: 89628
Kuupäev: 27.08.2020
Valdkonnaviide: ME6; ME61; MEH5
Mõistetüüp: termin

et et
Definitsioon: psühhootiline häire, millele on iseloomulikud hallutsinatsioon, mõtete hajevilolek, tunde­väljen­­duste nappus või veidrus ning töövõime langus [e-MED]
Definitsioon: vaimuhaigus, mille põdeja kannatab tajumis-, mõtlemis-, tahte- ja tundeelu häirete ning isiksuse lõhenemise all [VSL-2012]
skisofreenia
Allikaviide: 89608; e-MED; 89629; ÕS-2013; EKSS; VSL-2012; RHK-10
Kontekst: Haigused, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravimite piirhinna või hinnakokkuleppes märgitud hinna ja omaosaluse vahest hüvitatakse 100%, on: ... 17) orgaanilised psüühikahäired (F00-F09); psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired (F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F17.4-7, F18.4-7, F19.4-7); skisofreenia, skisotüüpsed ja luululised häired (F20-F29); mania (F30); bipolaarne meeleoluhäire (F31); raske depressioon (F32.2-3, F33.2-3); ebastabiilne isiksus (F60.3); vaimne alaareng (F70-F79); [89608 § 1-1-17]

en en
Definitsioon: [a chronic mental disorder] characterized by psychosis (loss of contact with reality), hallucinations (false perceptions), delusions (false beliefs), disorganized speech and behavior, flattened affect (restricted range of emotions), cognitive deficits (impaired reasoning and problem solving), and occupational and social dysfunction [TER-PLUS]
Definitsioon: a mental disorder that is characterized by disturbances in thought (such as delusions), perception (such as hallucinations), and behavior (such as disorganized speech or catatonic behavior), by a loss of emotional responsiveness and extreme apathy, and by noticeable deterioration in the level of functioning in everyday life [M-W]
Märkus: The prevalence of schizophrenia is thought to be about 1% of the population around the world; it is thus more common than diabetes, Alzheimer's disease, or multiple sclerosis. [TFDM]
schizophrenia
Allikaviide: 32011R1178; TER-PLUS; IATE; M-W; COO; TFDM; BRITANNICA; e-MED
Kontekst: Applicants with an established history or clinical diagnosis of schizophrenia, schizotypal or delusional disorder shall be assessed as unfit. [32011R1178]

la la
schizophrenia
Allikaviide: e-MED

fr fr
schizophrénie
Allikaviide: TER-PLUS; IATEEsterm  © Eesti Keele Instituut