Kirje: 88570
Kuupäev: 30.04.2021
Valdkonnaviide: LA; LAB
Mõistetüüp: termin

et et
Definitsioon: laiema mõistesisuga mõiste soo-liigisuhtes [EVS-ISO 1087-1:2002]
Märkus: Standardis on viga, peaks olema "kitsama mõistesisuga mõiste soo-liigisuhtes". [30.04.2021]
liigimõiste
Allikaviide: EVS-ISO 1087-1:2002; TERM-ÕP; MKOS; KTS-2003
Kontekst: ’Sõna’ ja ’auto’ on soomõisted, ’omadussõna’ ja ’sõiduauto’ liigimõisted. Nagu edaspidi jutuks tuleb, peab terminoloog valdama oskust kindlaks määrata lähim soomõiste (nt mürr on nii- ja niisugune kummivaik; mürsk on nii- ja niisugune lõhkekeha). ... Oskuskeeles tähistab pangaautomaat siiski ülemmõistet, mille liigimõistete terminid on sularahaautomaat, sularaha sissemakse automaat, makseautomaat. [TERM-ÕP]
Kontekst: Soomõiste ja liigimõiste on mõisted, millest ühe mõistesisu sisaldub teise omas. Näiteks puudel on koera liik. Kui võrrelda tähendusseostega, siis liigimõistet tähistav termin on soomõistet tähistava termini hüponüüm. [MKOS]

en en
Definitsioon: subordinate concept in a generic relation [TER-PLUS]
specific concept
Allikaviide: EVS-ISO 1087-1:2002; TER-PLUS; IATE; KTS-2003

fr fr
concept spécifique
Allikaviide: TER-PLUSEsterm  © Eesti Keele Instituut