Kirje: 88547
Kuupäev: 04.06.2021
Valdkonnaviide: LA; LAB
Mõistetüüp: termin

et et
Definitsioon: mõistete hulk, mis on struktureeritud vastavalt mõistete suhetele [EVS-ISO 1087-1:2002]
mõistesüsteem
Allikaviide: EVS-ISO 1087-1:2002; TERM-ÕP; MKOS; KTS-2003
Kontekst: Terminoloogiatöö spetsiifika seisneb õieti selles, et tähistatavate objektide vaheliste seoste kindlaksmääramisega ning selle alusel mõistesüsteemide ehitamisega võib teadlikult ehitada ja korrastada ka leksikaalseid süsteeme - terminisüsteeme. [TERM-ÕP]
Kontekst: Näiteks arst kasutab paljude teadusharude (anatoomia, embrüoloogia, radioloogia jne) oskussõnavara alamhulki, kuid ta ei tunne ega saagi tunda kõigi nende teadusharude mõistesüsteeme ega järelikult ka mitte terminisüsteeme kogu nende ulatuses. [MKOS]

en en
Definitsioon: set of concepts structured according to the relations among them [EVS-ISO 1087-1:2002]
Definitsioon: a set of concepts structured according to the logical relationships among them [TER-PLUS]
concept system
Allikaviide: EVS-ISO 1087-1:2002; TER-PLUS
system of concepts
Allikaviide: EVS-ISO 1087-1:2002; TER-PLUS; KTS-2003
conceptual system
Allikaviide: TER-PLUS; KTS-2003

ru ru
Definitsioon: набор понятий ..., структурированных на основании связей между ними [ГОСТ Р ИСО 10241-1-2013]
система понятий
Allikaviide: ГОСТ Р ИСО 10241-1-2013

fr fr
Definitsioon: ensemble de notions et de leurs désignations (termes) qui sont interreliées et qui appartiennent au même domaine [TER-PLUS]
système conceptuel
Allikaviide: TER-PLUS
système notionnel
Allikaviide: TER-PLUSEsterm  © Eesti Keele Instituut