Kirje: 88539
Kuupäev: 11.06.2021
Valdkonnaviide: LA; LAB
Mõistetüüp: termin

et et
Definitsioon: mõiste esitus teda tähistava märgiga [EVS-ISO 1087-1:2002]
tähis
Allikaviide: EVS-ISO 1087-1:2002; TERM-ÕP
Kontekst: Terminoloogiatöös eristatakse kolme tähisetüüpi: sümboleid, nimesid ja termineid. [EVS-ISO 1087-1:2002]
Kontekst: Iseasi on ühikute rahvusvahelised tähised, mida kasutatakse kõikjal ühesugusel kujul, rahvuskeele ortograafi ast olenemata. Seepärast on tähised küll bar, dyn, phon, mol, rad, aga ühikunimetused käibivad eesti tekstis pika vokaaliga: baar, düün, foon, mool, raad. Sama lugu on konsonantidega: tähised - bit, rem, Gal, var, aga nimetused - bitt, remm, gall, varr. [TERM-ÕP]

en en
Definitsioon: representation of a concept by a sign which denotes it [EVS-ISO 1087-1:2002]
Definitsioon: the sign denoting a concept, such as a term, phrase, abbreviation, formula or symbol [TER-PLUS]
Märkus: Example: water, H2O. [TER-PLUS]
designation
Allikaviide: EVS-ISO 1087-1:2002; TER-PLUS
designator
Allikaviide: EVS-ISO 1087-1:2002; TER-PLUS

ru ru
Definitsioon: представление понятия условным знаком, который его обозначает [ГОСТ Р ИСО 10241-1-2013]
обозначение
Allikaviide: ГОСТ Р ИСО 10241-1-2013

fr fr
Definitsioon: représentation conventionnelle d'un concept, tel un terme, une phrase ou abréviation, une formule ou un symbole [TER-PLUS]
Märkus: Exemple: eau, H2O. [TER-PLUS]
désignation
Allikaviide: TER-PLUS
dénomination
Allikaviide: TER-PLUSEsterm  © Eesti Keele Instituut