Kirje: 88284
Kuupäev: 02.02.2022
Valdkonnaviide: LA; LAB; LAK
Mõistetüüp: termin

et et
Definitsioon: mõistet või tähise kasutamist illustreeriv tekst [EVS-ISO 1087-1:2002]
Definitsioon: tekstiosa, mis võimaldab mõista sellesse kuuluva sõna või lause tähendust [TERM-ÕP]
kontekst
Allikaviide: KTS-2003; EVS-ISO 1087-1:2002; TERM-ÕP; MKOS; MKKN; ÕS-2013; EKSS; VSL-2012
Kontekst: Oskuskeeles on taotletud ja suures ulatuses ka juurutatud vahetegemine töötava inimese ja töövahendi vahel: esimest tähistab liide -ja, teist -i, -r, -el, -ts, -k. See võimaldab juba konteksti uurimata eristada nt kutsenimetust arvestaja riistanimetusest arvesti või lõikajat lõikurist, poonijat poonlist, niitjat niidukist. [TERM-ÕP]
Kontekst: Vastetest ei piisa selles mõttes, et ainult vaste andmisel jääb mõiste endiselt avamata. Kui juhtub nii, et sihtkeele termin on ühetähenduslik ja see tähendus on kasutajale lähteteksti konteksti arvestades kindlalt teada, siis saab vajadus küll rahuldatud. [MKOS]

en en
Definitsioon: a type of textual support on a terminology record that provides information about the semantic features of a concept or the use of a term [TER-PLUS]
Definitsioon: text which illustrates a concept or the use of a designation [EVS-ISO 1087-1:2002]
context
Allikaviide: TER-PLUS; IATE; COO; TFD; 88280; EVS-ISO 1087-1:2002; KTS-2003
Kontekst: The context of a word, sentence, or text consists of the words, sentences, or text before and after it which help to make its meaning clear. [COO]
Kontekst: Terms may coincide with words in general language; however, it is their context, or usage in a specialized subject field, that determines their precise meaning. [88280]

fr fr
Definitsioon: sur une fiche terminologique, justification textuelle qui renseigne sur les traits sémantiques d'un concept ou sur l'usage d'un terme [TER-PLUS]
contexte
Allikaviide: TER-PLUS; IATE
Märkus: masculine noun [TER-PLUS]

fi fi
konteksti
Allikaviide: IATE; TEPAEsterm  © Eesti Keele Instituut