Kirje: 88284
Kuupäev: 04.03.2021
Valdkonnaviide: LA; LAB; LAC; LAK
Mõistetüüp: termin

et et
Definitsioon: mõistet või tähise kasutamist illustreeriv tekst [EVS-ISO 1087-1:2002]
Definitsioon: tekstiosa, mis võimaldab mõista sellesse kuuluva sõna või lause tähendust [TERM-ÕP]
Definitsioon: ümbritsev tekst, (lingvistiline) ümbrus, kaastekst [EKSS]
kontekst
Allikaviide: ÕS-2013; EKSS; VSL-2012; KTS-2003; EVS-ISO 1087-1:2002; TERM-ÕP

en en
Definitsioon: a type of textual support on a terminology record that provides information about the semantic features of a concept or the use of a term [TER-PLUS]
Definitsioon: text which illustrates a concept or the use of a designation [EVS-ISO 1087-1:2002]
context
Allikaviide: TER-PLUS; IATE; COO; TFD; 88280; EVS-ISO 1087-1:2002; KTS-2003
Kontekst: The context of a word, sentence, or text consists of the words, sentences, or text before and after it which help to make its meaning clear. [COO]
Kontekst: Terms may coincide with words in general language; however, it is their context, or usage in a specialized subject field, that determines their precise meaning. [88280]

fr fr
contexte
Allikaviide: TER-PLUS; IATE

de de
Kontext
Allikaviide: IATE

fi fi
konteksti
Allikaviide: IATEEsterm  © Eesti Keele Instituut