Kirje: 88067
Kuupäev: 28.01.2021
Valdkonnaviide: AG2
Märkus: Alates 2021. aasta 1. jaanuarist ühendatud Põllumajandus- ja Toiduametiks. Vt kirje "Põllumajandus- ja Toiduamet". [11.01.2021]
Mõistetüüp: organisatsioon, asutus

et et
Definitsioon: Maaeluministeeriumi ... valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, kellel on juhtimisfunktsioon ning kes teeb riiklikku ja haldusjärelevalvet, majandustegevusteate, tegevusloa või muu loa menetlemise käigus nõuetele vastavuse kontrolli oma pädevuse piires, kohaldab riiklikku sundi maaparanduse, taimekaitse, taimetervise, sordikaitse, seemne ja taimse paljundusmaterjali, mahepõllumajanduse, geneetiliselt muundatud põllukultuuri käitlemise, väetise ja aiandustoodete valdkonnas ning tuulekaera tõrjeabinõude rakendamisel seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses, tegeleb seadusega ettenähtud registrite ja muude andmekogude pidamisega ning nende andmete töötlemise ja analüüsimisega [88068 § 1-1]
Põllumajandusamet
Allikaviide: VVS-2020/12/3; VVS-2016/06; 88068; PMA-WWW; 92453
Kontekst: Põllumajandusamet ... asutati 1. jaanuaril 2010. aastal Taimetoodangu Inspektsiooni, piirkondlike maaparandusbüroode ja Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo ühendamisel. [PMA-WWW]
Kontekst: [2021. aasta] 1. jaanuarist alustas uue riigiasutusena tööd kogu toidutarneahela järelevalvet hõlmav Põllumajandus- ja Toiduamet, mis moodustati Veterinaar- ja Toiduameti ning Põllumajandusameti ühinemisel. [92453]
PMA
Keelenditüüp: lühend
Allikaviide: PMA-WWW

en en
Agricultural Board
Allikaviide: 88068
Estonian Agricultural Board
Allikaviide: PMA-WWWEsterm  © Eesti Keele Instituut