Kirje: 87547
Kuupäev: 17.02.2022
Valdkonnaviide: ED; TV
Mõistetüüp: termin

et et
kootsing
Allikaviide: 87548; 87549
Kontekst: Kootsimine (Coaching) on inspireeriv ja loominguline partnerlus, mis toetab inimese isiklikku ja/või ametialast kasvu ning toimetulekut muutustega. Kootsingu (Coaching’u) protsessis ei nõustata klienti, vaid eeldatakse, et üksikisik või meeskond on võimeline protsessi käigus ise sobivaid lahendusi ja vastused leidma. Koots (Coach) julgustab klienti avastama oma professionaalset ja isiklikku potentsiaali ning seda maksimaalselt rakendama. Kootsimine (Coaching) keskendub tulevikule. Oluline on jõuda protsessis konkreetsete tegevuskavadeni, mis aitavad püstitatud eesmärke ellu viia. On olemas palju erinevaid kootsingu (coaching’u)-teenuseid, näiteks äri-, juhtimis-, karjääri-, edu-, stressi-, pere-, tervise- ja heaolu-kootsing (coaching). [87549]
Märkus: MTÜ ICF Estonia, Eesti Keele Instituut ja juhtimisajakiri Director kuulutasid tarkusepäeval välja coaching’u sõnavõistluse võitja, milleks valiti sõna „kootsing“. Kootsing tähistab inglise keelest laenatud coaching’ut. Tegemist on uue sõnaga. [07.09.2016]
Märkus: Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu presidendi sõnul ei ole erialaringkondades kasutusel. [17.02.2022]
coaching
Allikaviide: 87548; 87549; AMSS
Märkus: tsitaatsõna, mis eristatakse teise kirja, hrl kursiivkirjaga; hääldus on võimalikult võõrkeelelähedane [VSL-2012 põhjal] [17.02.2022]
Märkus: coaching (inglise) = nõustamine, juhendamine, instrueerimine, arendamine, arengunõustamine, arengutoetus; treening, arengutreening, koolitus. Laialivalguva sisuga inglise laenu asemele soovitame leida selgema ja täpsema omasõna. [AMSS]

en en
coaching
Allikaviide: PÄRING; TER-PLUSEsterm  © Eesti Keele Instituut