Kirje: 87393
Kuupäev: 27.07.2020
Valdkonnaviide: GOP
Märkus: Vt ka kirje "tamm - levee". [15.10.2019]
Mõistetüüp: termin

et et
Definitsioon: veevoolu tõkestav ja vett paisutav vesiehitis [EnDic]
Definitsioon: jõesängi vm vooluveekogusse rajatud vesiehitis, mille abil tõstetakse veetaset ning tekitatakse veehoidla [EME]
pais
Allikaviide: PÄRING; EnDic; EME; 87392; VeeS-2016/07
Kontekst: Veekogu paisutamine on tegevus, millega tõstetakse vooluveekogusse ehitatud ehitisega (edaspidi pais) vooluveekogu looduslikku veetaset rohkem kui 0,3 meetrit. [VeeS-2016/07 § 17-2]
tamm
Keelenditüüp: väldi
Allikaviide: EKSS
Märkus: Väga sageli (sõnaraamatuteski) nimet. paisu vääralt tammiks, tõenäoliselt ingliskeelse sõna "dam" ja saksakeelse "Staudamm" mõjul. [EME pais]
Märkus: "Tamm" (inglise keeles "dike", "dyke", "levee") on vee eest kaitsev ehitis, nt Hollandis. [87392 põhjal] [8.08.2016]

en en
Definitsioon: barrier constructed across a valley for impounding water or creating a reservoir [EnDic]
Definitsioon: barrier constructed across a valley to store water or to raise the water level [IGH]
dam
Allikaviide: EnDic; IGH; ODO; IATE; 87392Esterm  © Eesti Keele Instituut