Kirje: 86825
Kuupäev: 03.03.2021
Valdkonnaviide: LAB
Märkus: Eesti keeles tähendab terminoloogia laiemas mõttes ka oskuskeelt. [EVS-ISO 1087-1:2002] [06.02.2017]
Mõistetüüp: termin

et et
Definitsioon: mingil erialal või ka kõigil mis tahes erialadel kokku tarvitatavate oskussõnade hulk [TERM-ÕP]
Definitsioon: ühte oskuskeelde kuuluvate tähiste hulk [EVS-ISO 1087-1:2002]
Definitsioon: mingi eriala oskussõnavara, oskuskeele (erialakeele) terminite süsteem [VSL-2012]
Definitsioon: erialaste mõistete kogum, neid hõlmav kirjakeele osa [EKIÜS-2020]
Märkus: Põhierinevus keelest ja sõnavarast üldse on oskuskeele ja oskussõnavara seotus mingi eriala, valdkonnaga ... [TERM-ÕP]
terminoloogia
Allikaviide: ÕS-2013: EKSS; VSL-2012; HAR; KemS-2015/11; EVS-ISO 1087-1:2002; KTS-2003; TERM-ÕP; EKIÜS-2020
Kontekst: Kemikaaliohutuse komisjoni ülesanded on: ... 5) teha valdkonna eest vastutavale ministrile ettepanekuid kemikaaliohutuse uuringuteks, trükiste väljaandmiseks, koolituste korraldamiseks ja terminoloogia ühtlustamiseks; [KemS-2015/11 § 37-2-5]
oskussõnavara
Allikaviide: HAR; EKSS; EKK-2007; EVS-ISO 1087-1:2002; KTS-2003; TERM-ÕP; EKIÜS-2020
Kontekst: Üldsõnavara kõrval on keeles väga ulatuslik sõnavara osa veel oskussõnavara - oskussõnade ehk terminite kogum. Selle kohta kasutatakse ka võõrsõna terminoloogia, millel on aga veel teinegi tähendus: terminoloogiateooria - laiemas mõttes oskuskeeleõpetus ja kitsamas mõttes oskussõnaõpetus. [EKK-2007]

en en
Definitsioon: the set of terms related to a given subject field or discipline [TER-PLUS]
Definitsioon: set of designations belonging to one special language [EVS-ISO 1087-1:2002]
terminology
Allikaviide: HAR; TER-PLUS; IATE; EVS-ISO 1087-1:2002; KTS-2003; TERM-ÕP

fr fr
terminologie
Allikaviide: TER-PLUS; IATE

de de
Terminologie
Allikaviide: HAR; IATE; TFDG; TERM-ÕP

fi fi
termistö
Allikaviide: TEPA; HAR; TERM-ÕP
terminologia
Allikaviide: IATE

ru ru
терминология
Allikaviide: HAR; TERM-ÕPEsterm  © Eesti Keele Instituut