Kirje: 86701
Kuupäev: 18.06.2021
Päritolu: LENNUNDUSTERMINID
Valdkonnaviide: TR8; TR82
Alamvaldkond: Lennuliikluse korraldamine
Mõistetüüp: termin
Staatus: LTK kinnitatud

et et
Definitsioon: kokkulepe kahe kõrvuti asetseva ATS-üksuse vahel, milles määratakse kindlaks, kuidas nende vastavaid ATS-kohustusi koordineeritakse [32012R1079]
koostööleping
Allikaviide: 32006R1032

en en
Definitsioon: an agreement between two adjacent ATS units that specifies how their respective ATS responsibilities are to be coordinated [32012R1079]
letter of agreement
Allikaviide: 32012R1079
Kontekst: Air navigation service providers shall ensure that the procedures applicable to aircraft equipped with radios having the 8,33 kHz channel spacing capability and to aircraft which are not equipped with such equipment are specified in the letters of agreement between ATS units. [32012R1079]Esterm  © Eesti Keele Instituut