Kirje: 83964
Kuupäev: 09.09.2021
Päritolu: LENNUNDUSTERMINID
Valdkonnaviide: TR8
Mõistetüüp: termin

et et
vahesein
Allikaviide: EKSPERT; EASA-200; 32012R0965; 32008R0859
Kontekst: ... 1) kopteri konstruktsioonis puudub piloodi ja reisijate vaheline vahesein ... [32012R0965]
Kontekst: Käsipagasi ja lasti nõuetekohase ja ohutu paigutamise tagamise protseduuride koostamisel tuleb käitajal arvestada järgmist: ... 4) esemeid ei tohi paigutada tualettidesse või niisuguste vaheseinte vastu, mis ei takista nende esemete liikumist edasi, külgedele või üles, ning kui vaheseinal ei ole silti, mis näitab suurimat massi, mida võib sinna paigutada; ... [32008R0859]

en en
Definitsioon: a physical partition that divides a plane into different classes or sections [92785]
Märkus: Typically, a bulkhead is a wall but can also be a curtain or screen. Bulkheads can be found throughout the plane, separating the seats from the galley and lavatory areas. [92785]
bulkhead
Allikaviide: EASA-200; 32012R0965; 32008R0859; 92785; 92786
Kontekst: In the aviation industry, the term “bulkhead” is used to denote a physical partition, such as a wall, curtain, etc., inside an aircraft that divides the seating layout into classes or sections. In addition, you can also find bulkheads that separate the front or rear row of seats from the lavatory and galley (kitchen) areas inside the aircraft. Different airlines will usually provide bulkhead seating near the window, in the middle (for wide-bodied airlines), or in the aisle. The seats that are located right behind such bulkheads or partitions, are referred to as “bulkhead seats”. [92786]
Kontekst: ... 4) items must not be stowed in toilets or against bulkheads that are incapable of restraining articles against movement forwards, sideways or upwards and unless the bulkheads carry a placard specifying the greatest mass that may be placed there; ... [32008R0859]Esterm  © Eesti Keele Instituut