Kirje: 78945
Kuupäev: 26.04.2021
Valdkonnaviide: FI8
Märkus: Vt ka kirjeid "meenemünt - collector coin" ja "käibemünt - circulation coin". [1.12.2020]
Mõistetüüp: termin

et et
Definitsioon: ringlusse lastav käibemünt, mille liikmesriiki tähistava ehk rahvusliku külje tavakujundus on asendatud erikujundusega, et jäädvustada mõnda rahvuslikku või üleeuroopalise tähtsusega sündmust või teemat [92757]
Märkus: Pühendusmündiks sobib kõige paremini 2eurone käibemünt, sest tänu suurele läbimõõdule ja headele tehnilistele omadustele on seda münti keeruline võltsida. Pühendusmündi muud tunnusjooned ja omadused ning ühine külg on samasugused nagu tavalisel 2eurosel käibemündil. [92757]
pühendusmünt
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: 92757; 92758
Kontekst: 2eurosed pühendusmündid (commemorative coins) on erikujundusega 2eurosed käibemündid. Eesti Pank jäädvustab nendel müntidel ajalooliste sündmuste kõrval ka teemasid, mis kestavad ja elavad meiega koos, nagu on seda näiteks soome-ugri rahvad ja Eesti rahvusloom hunt, kellele on pühendatud 2021. aastal ringlusse jõudvad erikujundusega 2eurosed mündid. Seetõttu nimetab Eesti Pank selliseid erikujundusega münte pühendusmüntideks, mitte mälestusmüntideks. Pühendusmüntidega austame ja peame meeles Eesti ja Euroopa jaoks olulisi sündmusi või teemasid. [92758]
2eurone pühendusmünt
Allikaviide: 92758
2-eurone pühendusmünt
Allikaviide: 92757
erikujundusega 2eurone käibemünt
Allikaviide: 92757; 92758
Märkus: Kasutusel, kuid terminina kohmakas. [23.04.2021]
mälestusmünt
Keelenditüüp: endine
Allikaviide: EPVS; 92335; IATE; 32014R0729
Kontekst: Mälestusmünt on alati 2-eurone, teisi münte erikujundusega ei tehta. Iga liikmesriik võib erikujundusega 2-eurose ringlusse lasta kaks korda aastas (v.a juhul kui emiteeritakse ühine mälestusmünt) ja see kehtib kogu euroalal. Kord aastas võivad euroala riigid välja lasta ühe ühise mälestusmündi. Kõik mälestusmündid kehtivad maksevahendina kogu euroalal. [92335]
Märkus: Eesti Pank otsis 2020. aasta novembris uut terminit juba juurdunud, kuid valet seost (võib kergesti seostuda millegi või kellegi jäädavalt lahkunuga) tekitava võiva termini "mälestusmünt" ja samuti kasutusel oleva neutraalsema, kuid kohmaka termini "erikujundusega 2-eurone käibemünt" asemele. Pakutud variantidest ("tähismünt" ja "pühendusmünt") eelistas Eesti Pank terminit "pühendusmünt". [23.04.2021]
2-eurone mälestusmünt
Keelenditüüp: endine
Allikaviide: 92334

en en
Definitsioon: circulation coin intended to commemorate a subject of major national or European relevance [IATE]
Märkus: Commemorative coins may only have a face value of 2 euro. [32014R0729]
commemorative coin
Allikaviide: 32014R0729; 32012R0651; 92338; EPVS; 92757; IATE
Kontekst: Individual Member States should be allowed to issue commemorative coins to celebrate subjects of major national or European relevance, whereas commemorative coins issued collectively by all Member States whose currency is the euro should be reserved for subjects of the highest European relevance. The 2-euro coin constitutes the most suitable denomination for this purpose, principally on account of the large diameter of the coin and its technical characteristics, which offer adequate protection against counterfeiting. [32014R0729]Esterm  © Eesti Keele Instituut