Kirje: 78773
Kuupäev: 13.08.2020
Valdkonnaviide: AD
Mõistetüüp: organisatsioon, asutus

et et
Definitsioon: Siseministeeriumi valitsemisala valitsusasutus, kes täidab seadusest ja teistest õigusaktidest tulenevaid ülesandeid, teostab riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alusel, ulatuses ja korras [92045 § 1-1]
Märkus: Politsei- ja Piirivalveamet on politseiasutus. [PPVS-2020/07/2 § 4-1]
Politsei- ja Piirivalveamet
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: PPVS-2020/07/2; VVS-2011/12; 92045; 92047; 78771; 78772
Kontekst: Sellisel kujul alustas Politsei- ja Piirivalveamet tööd 1. jaanuaril 2010. Siis liideti seni eraldi asutustena tegutsenud Politseiamet, Keskkriminaalpolitsei, Julgestuspolitsei, Piirivalveamet ning Kodakondsuse- ja Migratsiooniamet. [78772]
Kontekst: Ameti [Politsei- ja Piirivalveameti] struktuuriüksused on: 1) arendusosakond; 2^1) piirivalveosakond; 2^2) keskkriminaalpolitsei; 3) Põhja prefektuur; 4) Ida prefektuur; 5) Lõuna prefektuur; 6) Lääne prefektuur; 7) administratsioon; 8) sisekontrollibüroo; 9) siseauditibüroo. [92045 § 14]
Kontekst: Politsei- ja Piirivalveameti kriminaalpolitsei, riigipiiri valvamise, objektide valvamise, isikute kaitsmise ja teabeturbe korralduse struktuur, teenistuskohtade koosseis ja isikkoosseis on asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teave avaliku teabe seaduse tähenduses. [PPVS-2020/07/2 § 4-5]
Kontekst: Ameti [Politsei- ja Piirivalveameti] tegevusvaldkond on avaliku korra kaitsmine, piirihalduse ning kodakondsus- ja migratsioonivaldkonna korraldamine. [92045 § 7]
PPA
Keelenditüüp: lühend
Allikaviide: 92047

en en
Estonian Police and Border Guard Board
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: 92045
Märkus: Kui kasutatakse ameti ingliskeelset nimetust ja samas kohas on inglise keelde tõlgitud riigi nimi „Eesti Vabariik”, võib ameti ingliskeelsest nimetusest sõna „Estonian” ära jätta. [92045]
Police and Border Guard Board
Keelenditüüp: variant
Allikaviide: 78771Esterm  © Eesti Keele Instituut