Kirje: 78498
Kuupäev: 12.04.2021
Valdkonnaviide: TR4
Mõistetüüp: termin

et et
Definitsioon: raudteeveeremi põhisõlmede ja -seadmete või nende osade parandamine või vahetamine eesmärgiga taastada raudteeveeremi töövõime [RdtS-2021/03/8 § 2-27]
raudteeveeremi remont
Allikaviide: RS-2011/12; RdtS-2021/03/8

en en
repair of railway vehicles
Märkus: Kasutatud RdtS-2021/03/8 tõlkes. [12.04.2021]
railway vehicle repair
Keelenditüüp: endine
Märkus: Kasutatud RS-2011/12 tõlkes. [19.12.2012]Esterm  © Eesti Keele Instituut