Kirje: 78497
Kuupäev: 12.04.2021
Valdkonnaviide: TR4
Mõistetüüp: termin

et et
Definitsioon: kindlate ajavahemike või läbisõitude järel raudteeveeremi põhisõlmede ja -seadmete kontrollimine ja korrastamine tehniliste rikete ärahoidmiseks ning raudteeveeremi töökindluse, tule- ja liiklusohutuse tagamiseks raudteeveeremi remontide vahelisel ajal [RdtS-2021/03/8 § 2-28]
raudteeveeremi tehnohoole
Allikaviide: RS-2011/12; RdtS-2021/03/8

en en
maintenance of railway vehicles
Märkus: Kasutatud RdtS-2021/03/8 tõlkes. [12.04.2021]
railway vehicle maintenance
Allikaviide: 32010R1158Esterm  © Eesti Keele Instituut