Kirje: 78458
Kuupäev: 04.03.2021
Valdkonnaviide: LAB
Märkus: vt ka kirjet "mõiste - definition" [3.12.2012]
Mõistetüüp: termin

et et
Definitsioon: mõtlemis- ja tunnetusüksus, mis luuakse üldistades ühetaoliste objektide mingiks otstarbeks olulised, varieerumatud tunnused ning jättes kõrvale juhuslikud, ebaolulised, varieeruvad tunnused [TERM-ÕP]
Definitsioon: mõtlemise üksus, tegelikkuse objektide (asjade ja nähtuste) esitus ideena inimese teadvuses [EKIÜS-2020]
Märkus: (oskuskeeles:) see, mida tähistab termin [EKIÜS-2020]
mõiste
Allikaviide: TERM-ÕP; MKOS; EVS-ISO 1087-1:2002; EKIÜS-2020
Kontekst: Mõiste ja termini segiajamisest tõukub sõnafetišism - kartus, et kui vahetame sõna, nt asendades võõrtermini omaterminiga või ebaõnnestunud termini sisult sobivamaga, laguneb mõiste. [TERM-ÕP lk 44]

en en
Definitsioon: a unit of knowledge abstracted from a set of characteristics attributed to a class of objects, relations or entities [TER-PLUS]
Definitsioon: unit of knowledge created by a unique combination of characteristics [EVS-ISO 1087-1:2002]
Märkus: Concepts are not necessarily bound to particular languages. [EVS-ISO 1087-1:2002]
concept
Allikaviide: TER-PLUS; EVS-ISO 1087-1:2002; M-W
Kontekst: Characteristics are used for describing concepts. [EVS-ISO 1087-1:2002]Esterm  © Eesti Keele Instituut