Kirje: 78266
Kuupäev: 27.01.2021
Valdkonnaviide: TR4
Mõistetüüp: termin

et et
Definitsioon: kavandatud tegevuse kestus, mille jooksul vedurijuht vastutab veduri juhtimise eest, välja arvatud veduri käivitamiseks ja seiskamiseks ettenähtud aeg, kuid mis hõlmab ettenähtud katkestusi, mille ajal vedurijuht vastutab veduri juhtimise eest [RdtS-2020/12/27 § 135-2]
juhtimisaeg
Allikaviide: RS-2011/12; RdtS-2020/12/27
Kontekst: Juhtimisaeg ei või kahe igapäevase puhkeaja vahel ületada 9 tundi päevases või 8 tundi öövahetuses. [RdtS-2020/12/27 § 135-1]
Kontekst: Juhtimisaja kestus 2-nädalasel perioodil ei tohi ületada 80 tundi. [RdtS-2020/12/27 § 135-1]

en en
Definitsioon: the duration of the scheduled activity where the driver is in charge of the traction unit, excluding the scheduled time to prepare or shut down that traction unit, but including any scheduled interruptions when the driver remains in charge of the traction unit [32005L0047]
driving time
Allikaviide: 32005L0047; 92506
Kontekst: The driving time, as defined in Clause 2, shall not exceed nine hours for a day shift and eight hours for a night shift between two daily rest periods. The maximum driving time over a two-week period is limited to 80 hours. [32005L0047]Esterm  © Eesti Keele Instituut