Kirje: 77023
Kuupäev: 10.07.2020
Valdkonnaviide: EN7
Mõistetüüp: termin

et et
Definitsioon: elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmed käesoleva seaduse § 2 tähenduses, sealhulgas kõik osad, alakoostud ja tarvikud, mis on toote osad selle kasutuselt kõrvaldamise ajal [JäätS-2019/12/6 § 26^2-1^1]
Märkus: Jäätmed on mis tahes vallasasi või kinnistatud laev, mille valdaja on ära visanud, kavatseb seda teha või on kohustatud seda tegema. [JäätS-2019/12/6 § 2-1]
elektroonikaromu
Allikaviide: JäätS-2019/12/6; 92004; X90034
Kontekst: Elektroonikaromude kogumiskoht peab olema: 1) kaetud ilmastikukindla kattega; 2) vedelikukindla pinnakattega; 3) varustatud vedelike kogumisseadmega ning vajadusel dekanterite ja õlipüüduritega. [92004 § 3-1]

en en
Definitsioon: electrical or electronic equipment which is waste within the meaning of Article 3(1) of Directive 2008/98/EC, including all components, sub-assemblies and consumables which are part of the product at the time of discarding [32012L0019]
waste electrical and electronic equipment
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: 32012L0019; T71521
WEEE
Keelenditüüp: lühend
Allikaviide: 32012L0019
Kontekst: Information to users about the requirement not to dispose of WEEE as unsorted municipal waste and to collect WEEE separately and about the collection systems and their role in the management of WEEE is indispensable for the success of WEEE collection. [32012L0019]Esterm  © Eesti Keele Instituut