Kirje: 7532
Kuupäev: 28.01.2021
Valdkonnaviide: EN2; ADA
Märkus: 1. jaanuaril 2021 ühendatati Keskkonnaamet ja Keskkonnainspektsioon ühendametiks. [92429]
Märkus: Vt kirje "Keskkonnaamet". [12.01.2021]
Keelesuund: eesti - inglise
Mõistetüüp: organisatsioon, asutus

en en
Environmental Inspectorate
Allikaviide: KKI-WWW; 87193

et et
Definitsioon: Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas olev asutus, mis teeb järelevalvet looduskeskkonna ja -varade kasutamise üle, kohaldades seaduses ettenähtud juhtudel riikliku sunni vahendeid [KKI-WWW]
Keskkonnainspektsioon
Keelenditüüp: endine
Allikaviide: 92429; VVS-2020/12/3; VVS-2015/12; KKI-WWW; 87193
Kontekst: Keskkonnaamet ja Keskkonnainspektsioon korraldatakse ümber ning ühendatakse Keskkonnaametiks alates 2021. aasta 1. jaanuarist. Asutuste ühendamisega seotud toimingud teeb Keskkonnaministeerium. [VVS-2020/12/3 § 105^16-1]Esterm  © Eesti Keele Instituut