Kirje: 684
Kuupäev: 15.12.2020
Valdkonnaviide: JU19
Keelesuund: eesti - inglise
Mõistetüüp: tõlkeprobleem

en en
everyone and each person
Allikaviide: EKSPERT
each and every person
Keelenditüüp: endine
Märkus: Kasutatud põhiseaduse esimeses tõlkes X0000 [04.11.2020]

et et
kõik ja igaüks
Allikaviide: PS-2015/05
Kontekst: Põhiseaduses loetletud kõigi ja igaühe õigused, vabadused ja kohustused on võrdselt nii Eesti kodanikel kui ka Eestis viibivatel välisriikide kodanikel ja kodakondsuseta isikutel. [PS-2015/05 § 9]Esterm  © Eesti Keele Instituut