Kirje: 6463
Kuupäev: 27.07.2020
Valdkonnaviide: GOP; BAC
Keelesuund: eesti - inglise
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: water-retaining earthwork used to confine streamflow within a specified area along the stream or to prevent flooding due to waves or tides [EnDic]
Definitsioon: work used to confine streamflow within a specified reach or to prevent flooding due to waves or tides [IGH]
levee
Allikaviide: Endic; 87392; IGH; BRITANNICA
levée
Allikaviide: ODCSC
Kontekst: An artificial levée is built to prevent flooding; a natural levée is formed from sediment during flooding. [ODCSC]
dyke
Allikaviide: EnDic; 87392; IGH; OED Online; COO; 32006L0087
Kontekst: Elbe: From the lower limit of the port of Hamburg as far as a line linking the Döse beacon and the western edge of the Friedrichskoog dyke (Dieksand), including the Nebenelbe and the Este, Lühe, Schwinge, Oste, Pinnau, Krückau and Stör tributaries (in each case from the mouth to the barrage) [32006L0087]
dike
Allikaviide: EnDic; 87392; M-W; IGH; OED Online; COO
enbankment
Allikaviide: EnDic; IGH
bunk
Allikaviide: EnDic; IGH

et et
Definitsioon: pinnaspaisutaoline vesiehitis [EME]
Märkus: Tamme rajatakse veevoolu suunamiseks (juhttamm), piki jõe või järve kallast või mereranda üleujutuste vältimiseks (kaitsetamm, sh. poldritamm), ehituskaeviku kaitsmiseks vee eest (tõkketamm), tee kandmiseks (teetamm), sadama, kanalisuu, veejõujaama juurdevoolukanali vms. kaitsmiseks lainetuse, voolu, jää või ujuvate esemete eest (piirdetammid, mille hulka kuuluvad ka muulid) või voolusängi kitsendamiseks (põiktammid ehk buunid). [EME tamm]
tamm
Allikaviide: EnDic; EME; 87392; VeeS-2016/07; GMG; ÕS-2013
Kontekst: Maaomanik (maavaldaja) ja veekasutaja ei tohi oma tegevuse või tegevusetusega põhjustada: 1) üleujutust; 2) kaldakindlustuse, tammi, paisu ega muu rajatise purunemist; ... [VeeS-2016/07 § 33^10-1]
kaldavall
Allikaviide: EnDicEsterm  © Eesti Keele Instituut