Kirje: 6143
Kuupäev: 27.01.2021
Valdkonnaviide: AG8
Keelesuund: eesti - inglise
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: a cutting made in a stand of trees to improve the character and composition of the remaining trees [TER-PLUS]
Definitsioon: the removal of less desirable trees of any species in a stand of poles or larger trees, primarily to improve composition and quality [IATE]
improvement cutting
Allikaviide: TER-PLUS; IATE; 92509
Kontekst: Improvement cutting generally removes inferior stems to favor the best-formed and healthiest trees of desirable species for the future. [92509]
Märkus: Kasutatud metsaseaduse MS-2020/07/75 ingliskeelses tõlkes. [27.01.2021]
improvement felling
Allikaviide: IATE; TER-PLUS
improvement cut
Allikaviide: IATE; TER-PLUS

et et
Definitsioon: metsakasvatuse võte: metsast kõrvaldatakse perioodiliselt need puud, mille edasine säilitamine takistaks metsa kvaliteetset kasvu [EME]
hooldusraie
Allikaviide: MS-2020/07/75; EME; EKIÜS-2020; X30025; X1062; EKS
Kontekst: Metsa kasvatamiseks on lubatud teha hooldusraiet ning reguleerida metsamulla vee- ja toiterežiimi. [MS-2020/07/75 § 27-1]
Kontekst: Lubatud on järgmised raied: 1) uuendusraie, mille hulka kuuluvad lage- ja turberaie; 2) hooldusraie, mille hulka kuuluvad valgustusraie kuni 8-sentimeetrilise keskmise rinnasdiameetriga puistus, harvendusraie 8-sentimeetrilise ja suurema keskmise rinnasdiameetriga puistus ning sanitaarraie; [MS-2020/07/75 § 28-4]
Kontekst: Hooldusraiega reguleeritakse metsa liigilist koostist, parandatakse tema sanitaarset seisundit ning suurendatakse vastupidavust tormi- ja lumekahjustustele, seega luuakse eeldus metsa tootlikkusele ja kvaliteedi parandamisele. [EME]Esterm  © Eesti Keele Instituut