Kirje: 5747
Kuupäev: 26.10.2020
Valdkonnaviide: SOC1
Keelesuund: eesti - inglise
Mõistetüüp: termin

en en
minor child
Allikaviide: IATE; TER-PLUS

et et
Definitsioon: käesoleva seaduse tähenduses ... alla 18-aastane isik [VMS-2020/07/72 § 4]
Märkus: Alaealiseks lapseks käesoleva seaduse tähenduses ei loeta isikut, kes on abielus, elab eraldi perekonnas või elab iseseisvat elu. [VMS-2020/07/72 § 4]
alaealine laps
Allikaviide: VMS-2020/07/72; X1031
Kontekst: Alaealine laps, kes on Eestis sündinud või kes asub kohe pärast sündi koos vanema või vanematega Eestisse elama, saab tähtajalise elamisloa, et asuda elama Eestis elava vanema juurde, kui vanemal on lapse sünni ajal kehtiv Eesti tähtajaline elamisluba. [VMS-2020/07/72 § 150^1-1]Esterm  © Eesti Keele Instituut