Kirje: 572
Kuupäev: 15.12.2020
Valdkonnaviide: JU4
Keelesuund: eesti - inglise
Mõistetüüp: termin

en en
the judiciary
Allikaviide: 92264
Kontekst: The judiciary should be perceived as the least politicized branch of government, which has not only been created for the administration of justice but also to fulfil the important role of scrutinizing both the executive and legislative sectors by means of a constitutional review of legislation and a competence in terms of reviewing the legality of administrative actions. [92264]
judicial power
Keelenditüüp: endine
Allikaviide: TER-PLUS
Märkus: Kasutatud põhiseaduse esimeses tõlkes X0000. [05.11.2020}]

et et
Definitsioon: riigivõimu kolmas liik seadusandliku ja täidesaatva võimu kõrval [8117]
Märkus: kohtuvõimu funktsioon on õigusemõistmine [8117]
kohtuvõim
Allikaviide: PS-2015/05; 8117
Kontekst: Õiguste ja vabaduste tagamine on seadusandliku, täidesaatva ja kohtuvõimu ning kohalike omavalitsuste kohustus. [PS-2015/05 § 14]Esterm  © Eesti Keele Instituut