Kirje: 561
Kuupäev: 17.12.2020
Valdkonnaviide: JUA5
Keelesuund: eesti - inglise
Mõistetüüp: termin

en en
permission of a court
Allikaviide: 92269
Kontekst: Such a possibility was to be restricted to cases where, on the balance of probabilities and subject to the permission of a court, it could be established that assets are the result of, or are used for, criminal activities. [92269]
authorisation of a court
Keelenditüüp: endine
Märkus: Kasutatud põhiseaduse esimeses tõlkes X0000. [06.11.2020]
court authorisation
Keelenditüüp: endine

et et
kohtu luba
Allikaviide: PS-2015/05
Kontekst: Kedagi ei tohi vahi all pidada üle neljakümne kaheksa tunni ilma kohtu sellekohase loata. [PS-2015/05 § 21]Esterm  © Eesti Keele Instituut