Kirje: 5585
Kuupäev: 26.10.2020
Valdkonnaviide: FI; PO
Keelesuund: eesti - inglise
Mõistetüüp: termin

en en
legal income

et et
Definitsioon: käesoleva seaduse tähenduses ... seaduslikult teenitud töötasu, vanemahüvitis, töötuskindlustushüvitis, seaduslikust äritegevusest või omandist saadav tulu, pension, stipendium, elatis, välisriigi makstav toetus, samuti legaalset sissetulekut omavate perekonnaliikmete tagatud ülalpidamine, kui käesolev seadus ei sätesta teisiti [VMS-2020/07/72 § 9-1]
legaalne sissetulek
Allikaviide: VMS-2020/07/72; X1019
Kontekst: Kui välismaalane taotleb elama asumist Eestis elava abikaasa juurde, peab tema abikaasal olema püsiv legaalne sissetulek, mis tagab perekonna ülalpidamise Eestis, või peab abikaasade ühine püsiv legaalne sissetulek tagama perekonna ülalpidamise Eestis. [VMS-2020/07/72 § 139]Esterm  © Eesti Keele Instituut